Drop cap illustration

Hur gick det till när Caesar mördades? När exakt började Franska revolutionen att spåra ur? Och hur påverkade allt detta historien? Anekdots essäer tar dig med in i historiens viktigaste händelser och skeenden, återberättade och analyserade av Sveriges bästa historiker, 
direkt vid källorna. Texterna kan upplevas antingen som en dramatiserad ljudessä i vårt poddflöde eller som rikt illustrerad långläsning här på sajten.