Drop cap illustration

Videobibliotek "Anekdot förklarar" är våra mikroföreläsningar där humanioraforskare ger korta, gedigna svar på stora frågor. Här förklaras orden, idéerna, begreppen och företeelserna du kanske hört talats om men aldrig riktigt greppat. Var kommer ordet "aj" ifrån? Vad är ett stilleben? Hur definierar filosofin vad som är sant? Och när uppfanns egentligen kostymen?