Hur vet vi vad som är sant?

Är sanningen alltid objektiv? Vad gick Aristoteles korrespondensteori ut på? Finns det ”alternativa fakta”? Och vad innebär det egentligen att acceptera att vi aldrig kommer att veta allt? Filosofen Jonna Bornemark förklarar hur filosofin ser på sanningsbegreppet.

Jonna Bornemark är filosof, verksam vid Södertörns högskola, och författare till boken ”Det omätbaras renässans” (2018).