Drop cap illustration

Studio Anekdot är samtalsmagasinet som lyfter aktuella händelser och samtida fenomen. I samtal med Frida Beckman får Sveriges främsta forskare nyansera brinnande debatter, ge bakgrunder till aktuella konflikter och analysera samtida tendenser. Nytt avsnitt en gång i månaden.