Vem talar för ”hjärtlandet”?

Lyssna

Den politiska dragkampen om landsbygden är i full gång inför valet. Partier tävlar om att dra ner på bränslepriser och förorda jakt i sin iver om att nå väljare utanför storstäderna. Kristdemokraternas Ebba Busch pratar om att värna det så kallade ”hjärtlandet” – en bortglömd landsbygd som sliter i skuggan av storstaden. Varför är politiker så angelägna om att hitta särskilda sätt att tala om “verklighetens folk”? Har vi verkligen en polarisering mellan stad och land i Sverige?  Och var ligger egentligen det svenska hjärtlandet? 

Foto: Anekdot, Niklas Björling, Anna Valentinsson

Gäster i studion är Håkan Forsell, Charlotta Seiler Brylla och Susanne Wallman Lundåsen. Håkan Forsell är professor i historia vid Stockholms universitet och har forskat om framförallt stadshistoria och urbana studier.  Charlotta Seiler Brylla är professor i tyska vid Stockholms universitet. Hon har forskat om politiskt och totalitärt språkbruk och är författare till boken Den beväpnade freden. Språk och politik i det delade Tyskland (Santerus förlag, 2020). Susanne Wallman Lundåsen är docent i statsvetenskap vid Linköpings universitet, verksam vid Centrum för kommunstrategiska studier och aktuell med forskningsprojektet Ett polariserat samhälle? Hur nationell och lokal urbanisering formar Sverige.