Varför säger vi ”aj”?

Om du slår dig på tummen med en hammare eller blir stucken av en geting är sannolikheten stor att du utbrister i ett ljudligt ”aj!” Men varför säger vi just ”aj”? Varifrån kommer ordet? Hur gammalt är det? Och vad sa egentligen de gamla grekerna när de hade riktigt ont? Gäst i biblioteket är Lars Nordgren, språkforskare och fil. dr i grekiska vid Stockholms universitet.