#1 Det ockulta sekelskiftet

Mot slutet av 1800-talet fick mystiska, esoteriska läror stort inflytande på kulturlivet. Vad var det som gjorde tidens konstnärer och [...]

Om Anekdot

Vad är en anekdot? Idag brukar ordet syfta på en lustig historia om en förfluten händelse. Men det grekiska ordet ”anékdoton” betyder [...]

About

NEKDOT är det digitala bildningsmagasinet där Sveriges bästa forskare berättar, förklarar och fördjupar. I våra ljudessäer återupplever [...]