#21 Berättelsen om Genji

Lyssna

Den har kallats världshistoriens första roman. Berättelsen om genji är den stora japanska klassikern, ett mastodontverk som skrevs redan i början av 1000-talet av hovdamen Murasaki Shikibu och som blivit såväl film och opera som ”mobiltelefonroman”. Vad är det i genji Monogatari som gör sig aktuellt i varje ny tid? Hur har den tolkats genom historien? Och hur kan vi läsa den idag? Kan skildringen av prins genjis kvinnoerövringar och erotiska eskapader rentav sägas ha feministiska motiv?

genji

Gäster i studion är Stina Jelbring, lektor i japanska, och Gunilla Lindberg-Wada, professor emerita i japanska. Båda är verksamma vid Stockholms universitet och båda har disputerat på Berättelsen om genji, 2010 respektive 1983.