#2 Cykeln – från kvinnlig frigörelse till machosport

Lyssna
Cykeln fick en symbolisk roll i 1800-talets kvinnliga frigörelse. Men cykelsporten har länge tillhört de mer mansdominerade. I det här avsnittet tar vi oss an cykelns historia ur ett genusperspektiv.

Gäster i studion är idéhistorikern Anders Ekström, Uppsala universitet, och idrottshistorikern Helena Tolvhed, verksam vid Stockholms universitet och aktuell med boken ”På damsidan. Femininitet, motstånd och makt i svensk idrott, 1920–1990” (Makadam förlag).