#38 Aristoteles

Lyssna

aristoteles är tillsammans med Platon den antika grekiska filosofins två absoluta storheter. Han levde på 300-talet f Kr, skolades i Platons akademi, arbetade några år som privatlärare åt Alexander den store, innan han återvände till Aten och bildade sitt eget banbrytande lärosäte, Lykeion. aristoteles formulerade tankar på alla tänkbara filosofiska områden och lade grunden till den västerländska vetenskapen. Veckans avsnitt försöker sammanfatta aristoteles tänkande och reda ut hans viktigaste idéer. Vad är en syllogism? Hur blir vi lyckliga, enligt aristoteles? Varför anlade han en botanisk trädgård i Lykeion? Och vad skulle retorikern aristoteles egentligen säga om de amerikanska valdebatterna mellan Trump och Clinton?

aristoteles gäster

Gäster i studion är Charlotta Weigelt, lektor och docent i filosofi vid Södertörns högskola, och Gösta Grönroos, lektor och filosof vid Stockholms universitet.