#16 Edith Södergran

Lyssna

Hon är en av de mest lästa och älskade diktarna i den svenska litteraturen, ofta betraktad som dess första verkligt modernistiska poet. Men i den tidiga forskningen förminskades finlandssvenska Edith sodergran (1892-1923) till lungsjuk dagboksdiktare, helt isolerad på det karelska näset. Vem var hon? Hur viktig var egentligen sanatorievistelsen i Schweiz för hennes skrivande och kontakten med det europeiska avantgardet? Hur har hon tolkats under 1900-talet – och hur ska vi närma oss hennes dikter idag? Veckans bildningspodd handlar om en högst levande litterär gigant.

sodergran

Gäster i studion är Boel Hackman, docent i litteraturvetenskap som disputerade på avhandlingen ”Jag kan sjunga hur jag vill. Tankevärld och konstsyn i Edith sodergrans diktning” (Söderströms, 2000), och Anders Olsson, professor i litteraturvetenskap, kritiker och ledamot av Svenska Akademien som skrivit om Edith sodergran i boken ”Läsningar av intet” (Bonniers, 2000). Båda är verksamma vid Stockholms universitet.

För den som vill läsa vidare finns Edith sodergrans samlade verk fritt tillgängliga på Litteraturbanken.se. I veckans avsnitt läser Boel Hackman ”Hyacinten” från Framtidens skugga (1920) och Anders Olsson ”Vanvettets virvel” från Septemberlyran (1918).