Känslor

Lyssna

Vissa skulle säga att vi lever i en känslokall tid, andra att vi blivit alldeles för känslostyrda. Men vad är egentligen känslor? Hur upplever vi dem och hur påverkar de oss? Hur förhåller de sig till våra tankar – och hur har vi lärt oss att tala om dem? I det första avsnittet av Bildningspoddens temaserie om känslor diskuterar vi känslornas plats i människans liv ur ett filosofiskt och idéhistoriskt perspektiv.

 

Gäster i avsnittet är Fredrik Svenaeus och Linnea Tillema. Fredrik Svenaeus är filosof och professor vid Centrum för praktisk kunskap vid Södertörns högskola, aktuell med boken Världen vaknar. Känslornas plats i människans liv (Gidlunds). Linnea Tillema är idéhistoriker vid Uppsala universitet, specialiserad på 1900-talets känslohistoria och disputerad på avhandlingen Övningar i frihet: Pedagogiseringen av känslolivet och mellanmänskliga relationer i 1970-talets Sverige (Makadam, 2021).

 

Missa inte de andra avsnitten i Bildningspoddens temaserie om känslor:

#2 GLÄDJE – med idéhistorikern Annelie Drakman. Lyssna här!