Glädje

Självhjälpslitteraturen vill ofta lära oss att den som är glad och tänker positivt mår bättre och lever längre. Andra har menat att det i själva verket är glädjedödaren som maximerar lyckan för så många som möjligt. I det andra avsnittet av Bildningspoddens serie om känslor lever vi oss in i glädjens historia och psykologi. Går glädje att mäta? Hur förhåller den sig till lycka, förnöjsamhet och salighet? Är glädje samma sak idag som den var på 1400-talet? Och hur har glädjen sett ut och låtit genom kulturhistorien?

Gäst i avsnittet är Annelie Drakman, idéhistoriker specialiserad på medicin- och känslohistoria. Drakman bedriver just nu forskningsprojekt ”Fun in Physics”, om lyckokänslor hos forskande fysiker, och ger kursen ”Glädjens idéhistoria” på Stockholms universitet.