Demokrati

Lyssna

Demokratin är både lastgammal och högaktuell. Den har sina rötter hos de gamla grekerna på 500-talet före Kristus, men etablerade sig på allvar i sin moderna form först för drygt hundra år sedan. Just nu är demokratin hett omdebatterad och sägs befinna sig i en kris, utmanad av antidemokratiska och populistiska krafter. Hur mår demokratin? Hur har själva idén om folkstyre vuxit fram genom historien? Varför har demokratins historiska kritiker ofta sagt de mest intressanta sakerna om demokratins natur? Och har vår samtid tagit demokratin för given?

Gäster i studion är Sofia Näsström och Anders Burman. Sofia Näsström är professor i statsvetenskap vid Uppsala universitet och aktuell med två böcker om demokrati, Demokrati – en liten bok om en stor sak (Historiska media) och The Spirit of Democracy: Corruption, Disintegration, Renewal på Oxford University Press. Anders Burman är professor i idéhistoria vid Södertörns högskola och aktuell med boken Dissensus. Drömmar och mardrömmar i demokratins idéhistoria på Natur & Kultur.