Sara Lidman

Lyssna

Sara Lidman hör till det svenska 1900-talets starkaste röster. Med sin dialektala och poetiska prosa förändrade hon den svenska litteraturen. Lika starkt gjorde hon sig hörd som debattör och stridbar intellektuell – i frågor om allt från apartheid till svenska gruvarbetares villkor. Hennes politiska patos var globalt, men författarskapet bottnade alltid i Västerbotten.

Vad var egentligen det mest banbrytande med Sara Lidman? Hur kom det sig att hon reste till Sydafrika och Vietnam? Hur förhåller sig Jernbanesviten till Lidmans släkthistoria? Vad skulle hon ha sagt om dagens självbiografiska litteratur? Och varför var hon så upprörd över Rambo?

Gäster i studion är Lisa Grahn och Ingeborg Löfgren. Lisa Grahn är fil. dr i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet, specialiserad på genus och gränsen mellan fakta och fiktion. Hon disputerade 2022 på en avhandling om moderskap i Lidmans Jernbanesvit. Ingeborg Löfgren är fil. dr i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet, och forskar just nu om filosofiska aspekter på Sara Lidmans författarskap.

Missa inte Ingeborg Löfgrens Anekdot-essä om Sara Lidmans lika viktiga som gåtfulla begrepp ”sam-vettet” – läs här!