Empati

Lyssna

En gråtande bebis får ofta andra bebisar att gråta. Men betyder det att de tycker synd om varandra? Empati är en lika omdebatterad som komplex känsla. Vissa menar att vi lever i ett empatilöst samhälle. Men vad är egentligen empati? Hur förhåller den sig till sympati? Hur empatiskt var 1600-talet gentemot funktionshindrade? Och kan historiska vittnesmål långt tillbaka i tiden väcka genuin empati hos en historiker?

Gäst i avsnittet är Mari Eyice, historiker vid Stockholms universitet. Eyice är specialiserad på kroppslighet och känslohistoria under tidigmodern tid, alltså 1500-1700-talet, och disputerade på en avhandling om känslor under reformationstiden i Sverige. Hon har nyligen påbörjat ett projekt om empati och funktionshinder under 1600-talet.