Smuggling

Lyssna

Smuggling har en lång historia. Så länge det funnits gränser och förordningar om vilka varor som får finnas inom dem, har smugglare, hälare och andra skuggfigurer försnillat varor till de efterfrågande. Redan på 1700-talet var smuggling big business. Varor av alla slag fraktades över hela världen och smugglades mellan många olika länder. Varför var just ulltyger, kaffe, socker och sprit de stora smuggelvarorna under 1700-talet? Vilka var kvinnorna som blev rika på att sälja förbjudet kaffet på Södermalm i Stockholm? Och hur kommer det sig att samma vägar används än idag för att smuggla förbjudna varor?

Gäst i studion är historikern Anna Knutsson, verksam vid Cambridge och Uppsala universitet, specialiserad på smugglingens historia. Hon disputerade 2019 på en avhandling om smuggling i Sverige under 1700-talet och bedriver just nu ett postdok-projekt om illegal handel i Nordeuropa under samma tid.