Suckarnas mystär (1821)

Lyssna

”Tvenne lagar styra mänskolivet /…/ Makten att begära är den första. Tvånget att försaka är den andra.” Raderna hör till den svenska litteraturens mest bevingade. Den romantiske poeten Erik Johan Stagnelius (1793-1823) levde ett kort liv och dog utfattig och ensam på Södermalm – men hans avtryck i den svenska litteraturen är stort och ännu levande. Hans mest kända dikt ”Suckarnas mystär” (1821) griper rakt in i människans villkor. Hur kan vi leva med att det vi behöver så ofta undflyr oss?

Paula Henrikson är professor i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet, specialiserad på det svenska 1800-talets litteraturhistoria, med särskilt fokus på seklets tidiga decennier.  2004 disputerade hon på avhandlingen Dramatikern Stagnelius.

Läs ”Suckarnes mystèr” i sin helhet här.  Via spelaren nedan kan du höra Dan Berglund läsa dikten. Och Stagnelius samlade verk finner du på Litteraturbanken, direktlänk här.