Sergel: Amor och psyke (1787)

Lyssna

Johan Tobias Sergel (1740-1814) är en av den svenska 1700-talskonstens storheter. Hans skulpturkonst hade internationell räckvidd och relationen till Gustaf III:s hov var stark. I skulpturen ”Amor och Psyke” från 1787 skildras det ödesmättade ögonblicket när kärleksguden Amor lämnar sin älskade psyke. Skulpturen säger mycket om det sena 1700-talets kärlek till antiken, kopplingarna mellan Stockholm och Rom och om nakenhetens betydelse i den klassiska konsten.

Johan Tobias Sergel utförde skulpturen ”Amor och psyke” 1787. Foto: Nationalmuseum.

Gäster i studion är Christopher Landstedt och Linda Hinners. Christer Landstedt fil. dr i konstvetenskap vid Stockholms universitet, specialiserad på det sena 1700-talet. och Linda Hinners. Linda Hinners är konsthistoriker och skulpturintendent vid Nationalmuseum. Samtalet leds av Anna Jansson.