Rembrandts självporträtt

Lyssna

Rembrandt Harmenszoon van Rijn (1606-1669 är en av konsthistoriens verkligt stora. Mest berömd är han kanske för sina många självporträtt, ett livsverk som har blivit som egen genre i 1600-talets bildkonst. Ett av självporträtten finns på Nationalmuseum i Stockholm. Denna lilla målning från 1630, endast 15 x 12 centimeter stort, är ett av de internationellt mest kända verken i svensk ägo – inte minst på grund av att det stals år 2000 och sedan dess varit stoff för såväl romaner som true crime-poddar. Vad är det som gör Rembrandts blick på sig själv så fascinerande? Klassikerpodden Verket diskuterar.

Henrik Jonssons skulpturer efter Rembrandts självporträtt, vid utställningen Inspiration: Iconic works (Nationalmuseum, 2020).

Gäster i studion är Henrik Jonsson och Martin Olin. Henrik Jonsson är konstnär, utbildad vid Konsthögskolan i Umeå och Kungliga konsthögskolan i Stockholm, mest uppmärksammad för sitt mångåriga projekt att omvandla Rembrandts självporträtt till skulpturer (ovan). Martin Olin är konsthistoriker och forskningschef på Nationalmuseum. Samtalet leds av Anna Jansson.

Rembrandts självporträtt från 1630. Foto: Nationalmuseum.