Ett halvt ark papper

Lyssna

Kan en text bli så läst att den tappar sin mening? August Strindbergs korta novell ”Ett halvt ark papper” från 1903 är en av den svenska litteraturens mest lästa texter, inte minst genom sin långa och trogna närvaro i skolans svenskundervisning. Men vad går vi miste om när vi tror att vi ”kan” en text? Och vad ser vi när vi tittar bortom den välbekanta ytan?

Gäster i studion är Ingrid Elam och Björn Meidal. Ingrid Elam är professor emerita vid Göteborgs universitet och verksam som kritiker i Dagens Nyheter och Sveriges Television. Björn Meidal är professor emeritus i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet och en av landets främsta Strindbergsforskare. Samtalet leds av Paulina Helgeson.

Läs Strindbergs novell i sin helhet på Litteraturbanken.se – klicka här!