Militärkuppen i Chile

Lyssna

Den 11 september 1973 störtades Chiles demokratiskt valde president Salvador Allende av sin egen militär. Under ledning av arméchefen Augusto Pinochet tog styrkorna makten på blodigast tänkbara sätt. Kuppens våldsamhet chockade världen, men Pinochets regim mötte inga stora sanktioner. Efter kuppen följde 17 år av militärdiktatur. Hur kunde ett demokratisk samhälle omvändas till diktatur på en dag? Vad vet vi egentligen om USA:S inblandning i maktövertagandet? Varifrån uppstod den starka svenska solidaritetsrörelsen? Och hur präglar arvet efter kuppen Chile som nation idag? Bildningspodden rekapitulerar en av 1900-talets mest dramatiska statskupper – på dagen 50 år efter att den ägde rum.

Gäster i studion är Paulina de los Reyes och Andrés Rivarola Puntigliano. Paulina de los Reyes är professor i ekonomisk historia vid Stockholms universitet, disputerad på en avhandling om jordbrukets omvandling i Chile under diktaturen och har bland annat forskat om den chilenska diasporan i Sverige. Andrés Rivarola Puntigliano är professor i Latinamerikastudier vid Stockholms universitet och har bland annat studerat näringslivsorganisationer i Chile och undersökt industrisektorns relation till staten under andra halvan av 1900-talet.