Inflation

Lyssna

I små doser är det ett positivt smörjmedel för ekonomin – i stora doser är det livsfarligt. Inflation är ett lika komplext som högaktuellt fenomen. Men hur fungerar inflation? Hur vet vi vilken inflationsnivå som är lagom? Är mätverktygen vi använder verkligen tillförlitliga? Fanns inflation på 1500-talet? Vilka är historiens värsta inflationskriser och vad kan vi lära av dem?

Gäster i avsnittet är Andreas Bergh och Kerstin Enflo. Andreas Bergh är docent i nationalekonomi vid Lunds universitet och även verksam vid Institutet för näringslivsforskning. I sin forskning är han bland annat specialiserad på välfärd, sociala normer och korruption. Kerstin Enflo är professor i ekonomisk historia vid Lunds universitet och har bland annat forskat om investeringar i infrastruktur och ekonomisk orättvisa från 1600-talet och framåt.