Historisk fiktion

Lyssna

Historieböcker är inte längre vår vanligaste källa till att lära oss om historien. Biosalongerna och streamingtjänsterna är idag till brädden fyllda med drama i historiska miljöer. Varför är vår tid så besatt av historiska fiktioner? Hur mycket genredrag har nutida tv-serier gemensamt med den historiska romanens pionjärverk kring sekelskiftet 1800? Var 1800-talets bild av 1700-talet densamma som vår tids? Och vad betyder det för vår historiesyn idag att vi konsumerar så mycket påhittad historia? Bildningspodden tar tempen på samtida historiska fiktioner och drar linjer till deras historiska föregångare.

Gäster i studion är Claudia Lindén, Kristina Fjelkestam och Tommy Gustafsson. Claudia Lindén är professor i litteraturvetenskap vid Södertörns högskola. Kristina Fjelkestam är professor i genusvetenskap vid Stockholms universitet. Tommy Gustafsson är professor i filmvetenskap vid Linnéuniversitetet.