Cityomvandlingen

Lyssna

Under 1950- och 60-talen revs stora delar av centrala Stockholm för att göra plats för ett nytt modernt ”city”. Den stora omvandlingen inspirerade mindre städer till att göra plats för bilismen och centrumarkitektur i betong. Men moderniseringsivern väckte också motstånd. Klarakvarteren som försvann i Stockholm sörjs fortfarande av många, men den så kallade Almstriden i Kungsträdgården 1971 lyckades stoppa delar av rivningsarbetet. Hur ska vi förstå den här perioden i svensk historia? 

Gäst i studion är Anders Gullberg. Han är sociolog, teknikhistoriker och författare till tvåbandsverket City – drömmen om ett nytt hjärta, en kartläggning av den stora cityomvandlingen i Stockholm på 50-, 60- och 70-talen.

Avsnittsbild: ”Vy från Hamngatan norrut. Brunkebergsåsen schaktas bort i kv. Hästskon och Stormhatten. De nybyggda höghusen syns i fonden.” Fotograf: Lennart af Petersens, 1961./Stockholms stadsmuseum.