#55 Klimatförändringarna

Lyssna

Klimatförändringarna hör till vår tids hetaste frågor. Läget är allvarligt, det är forskningen så gott som enig om – men det är också en omtvistad politisk fråga. Klimatförnekelse har dessutom blivit ett begrepp. Veckans avsnitt lär dig det viktigaste om klimathotet och forskningsläget om klimatförändringarna. Vilka är de enskilt viktigaste faktorerna bakom klimatförändringarna? Hur snabbt går det? Har översvämningar och andra naturkatastrofer blivit vanligare? Vilka tecken på klimatförändringar kan vi själva notera i vår omgivning? Och hur stor skillnad gör egentligen ett bilbyte eller en inställd flygresa för klimatet?

Gäster Klimathotet

Veckans gäster är Kjell Bolmgren och Nina Kirchner. Kjell Bolmgren är växtekolog, verksam vid Sveriges lantbruksuniversitet och specialiserad på medborgarforskning om årstidsväxlingar och hur de påverkas av klimatförändringarna. Nina Kirchner är glaciolog vid Stockholms universitet och föreståndare för Bolincentret för klimatforskning.

Vill du lära dig ännu mer om klimatförändringarna, vad vi kan göra åt dem och vilken forskning som bedrivs i frågan? Besök Bolincentrets klimatfestival 15-18 maj på Frescati i Stockholm. Och vill du själva bidra konkret till forskningen om förändringar i årstidsväxlingarna kan du besöka naturenskalender.se och läsa mer.

Avsnittsbilden är tagen av John Pitcher för iStock by Getty Images.