#42 Hegel

Lyssna

Den samtida filosofen Schopenhauer sammanfattade hans filosofi som ”absolut nonsens”. Han var svårbegriplig redan för sin samtid, och än i dag både förbryllas och fascineras läsare inför hans texter. Ändå kan den tyske filosofen Georg Wilhelm Friedrich hegel  (1770-1831) utan omsvep kallas en av de absolut viktigaste tänkarna i modern tid. Hans idéer om hur människan blir till i ett historiskt skeende och i relation till andra människor har varit djupt inflytelserika och påverkat tänkare från Karl Marx och Simone de Beauvoir till Frantz fanon och Judith Butler. Veckans avsnitt introducerar hegels filosofi, fokuserar på det stora verket ”Andens fenomenologi” (1807) och hans så kallade dialektiska tänkande. Och så reder vi ut hegels mest citerade anekdot, om herren och slaven.

hegel gäster

Gäster i studion är Staffan Carlshamre, professor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet, och Victoria Fareld, idéhistoriker vid Stockholms universitet.