Kati på Kaptensgatan

Lyssna

Några år efter krigets slut reste Astrid Lindgren ut på tre reportageresor till Frankrike, Italien och USA. På uppdrag av Damernas värld skulle hon skriva resebetraktelser för tidningens unga kvinnliga läsare. Hon kom hem med tre följetonger om Kati – den unga sekreteraren från Stockholm som reser ut och upptäcker världen. Berättelserna kom senare ut i bokform. Klassikerpodden Verket läser den andra boken i serien, Kati på Kaptensgatan från 1952. Hur mycket har Lindgrens egna erfarenheter som sekreterare under kriget influerat skildringen? Hur väl har egentligen böckerna åldrats? Och vad kan dessa mindre kända böcker säga om det berömda författarskapet i stort?

Gäster i studion är Jonas Ellerström och Malin Nauwerck. Jonas Ellerström är bokförläggare, poet och essäist, aktuell med diktsamlingen Nattradio (Ellerströms). Malin Nauwerck är litteraturvetare vid Svenska barnboksinstitutet och Uppsala universitet, specialiserad på bokmarknad och mediehistoriska aspekter på litteraturen. Hon disputerade 2018 och har de senaste åren forskat om Astrid Lindgrens stenograferade originalmanuskript, i projektet Astrid Lindgren-koden. Samtalet leds av Paulina Helgeson.