Drottningens juvelsmycke (1834)

Carl Jonas Love Almqvists ”romaunt” Drottningens juvelsmycke har fängslat läsare i snart tvåhundra år och är en av svensk litteraturs märkligaste böcker. Kring mordet på Gustaf III tecknar Almqvist en intrikat och symbolrik berättelse, där människor intrigerar och älskar. Nästan alla har ett gemensamt: den obönhörliga dragningen till Tintomara, som varken är man eller kvinna, och som står emot alla försök att fånga henne. Kön, begär, historia och musik är några av perspektiv på romanen som diskuteras när klassikerpodden Verket djupdyker i romanen.

Gäster i studion är Eva Borgström och Mats Malm. Eva Borgström är professor i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet och bland annat författare till boken Kärlekshistoria. Begär mellan kvinnor i 1800-talets litteratur (20089. Mats Malm är professor i litteraturvetenskap, föreståndare för Litteraturbanken och ständig sekreterare i Svenska Akademien.