Doktor Glas

Lyssna
Två män, en kvinna, ett mord. Hjalmar Söderbergs roman Doktor Glas från 1905 fortsätter att fånga läsare med sin berättelse om kärlek, moral och det ofattbara i att någon lugnt kan bestämma sig för att döda en annan människa. Ett kvavt och sommarhett Stockholm bildar bakgrund till ett mänskligt drama som har gett upphov till ett antal vidarediktningar och dramatiseringar. Vilka invändningar kan man ha mot romanen, och vad ville Hjalmar Söderberg egentligen säga med den? Verket samtalar om den gåtfulle doktor Glas och hans stundvis undflyende dagbok. Gäster i studion är författaren Ellen Mattsson och litteraturforskaren Maria Wahlström.
Hjalmar Söderbergs roman Doktor Glas finns att läsa i sin helhet på Litteraturbanken.se, där du också kan läsa mer om författaren. Klicka här!