Miljonprogrammet (live)

Miljonprogrammet hör till den svenska välfärdsstatens mest bespottade arv. Bostadssatsningen, som under 60- och 70-talen skulle ge bättre bostäder till fler, har kritiserats för allt från segregation till dålig bostadskvalitet. Ändå var satsningen del av en socialpolitisk strävan mot ett mer demokratiskt och solidariskt samhälle. I dagens bostadsbyggande lyser alla sådana ambitioner med sin frånvaro. Hur misslyckat var egentligen miljonprogrammet? Vilka likheter finns med brittiska ”projects” och franska ”banlieus”? Vad kan miljonprogrammet lära oss om det svenska 1900-talet – och vägarna mot framtidens bostadspolitik?

Gäster i avsnittet är Helena Mattsson och Nazem Tahvilzadeh. Helena Mattsson är professor i arkitekturens teori och historia vid KTH Arkitekturhögskolan.  Nazel Tahvilzadeh är statsvetare verksam vid Södertörns högskola, specialiserad på demokratifrågor i urbana miljöer. Avsnittet spelades in på Studio SN7 i Gamla stan i Stockholm. Samtalet leds av Magnus Bremmer.