Antiken

Lyssna

Varför återvänder vi ständigt till de gamla grekerna och romarna? Antiken är en evig referenspunkt i den västerländska kulturen. Vi romantiserar och omtolkar, missbrukar och missförstår den. Men vilket är egentligen det viktigaste arvet efter antiken? Vad ska vi göra med det idag? Och vilka verk från antiken bör varje människa känna till? Bildningspodden försöker sammanfatta antiken och dess arv på en timme.

Foto: Michael Rübsamen / Henrik Kjellberg

Gäster i studion är antikhistorikerna Lovisa Brännstedt och Ida Östenberg. Lovisa Brännstedt är forskare i Antikens kultur och samhällsliv vid Lunds universitet, där hon driver forskningsprojektet Romerska kvinnor inför rätta. Makt och motstånd i antikens Rom, finansierat av Vetenskapsrådet. Ida Östenberg är professor i Antikens kultur och samhällsliv vid Göteborgs universitet, specialiserad på antikens Rom och dess stadskultur.