#78 Nell Walden

Lyssna

Hon växte upp i en prästfamilj i Landskrona, förlovade sig och utbildade sig till organist. Så plötsligt bröt hon upp. Flyttlasset gick till Berlin och den moderna avantgardistiska konstens epicentrum. Nell Walden (1887–1975) är en av den svenska konsthistoriens stora doldisar. Som en centralfigur på den expressionistiska tidskiften Der Sturm blev hon en av tidens mest inflytelserika konstsamlare, innan hon själv började odla ett eget konstnärskap. Waldens liv är en fascinerande komplex historia i korsdraget mellan konservatism och avantgardism, tradition och radikalitet.

Nell Walden gäst Jessica Sjöholm Skrubbe

Gäst i studion är konsthistorikern Jessica Sjöholm Skrubbe. Hon är docent i konstvetenskap vid Stockholms universitet och är just på väg att avsluta ett längre forskningsprojekt om Nell Walden och tidskriften Der Sturm.

På avsnittsbilden syns Nell Walden i sin lägenhet i Berlin. Walden målade på en mängd material, däribland möbler – som exempelvis på skåpen i bakgrunden. Fler smakprov på Nell Waldens bildkonst finns på Moderna museets hemsida.